Moliyaviy resuslarni tartibga solish jamg’arma tahlil bo’lim